Profil

 

Krótka charakterystyka

Prezes :

Bernd Wiese

Siedziba :

Cottbus

Profil :

- systemy sterowania parkingów i gara¿y podziemnych parkingi
- automaty parkingowe
- systemy rejestracji czasu pracy i zarz±dzania personelem
- systemy kontroli dostêpu

do tego:
- systemy szlabanowe
- szlabany poziome
- automatycznie opuszczane polery
- bramy
- bramy przesuwane
- bramy obrotowe
- bramy przechylane
- drzwi automatyczne
- ko³owroty
- elektronicznie sterowane wyci±gi dymowe
- systemy domofonowe
- urz±dzenia kontrolne wideo
 

Service :

Projektowanie
Programowanie
Szkolenia
Demonta¿
Utylizacja

Impressum

Schrankenanlagen Parkplatz Poller Schranken Parkhaus Torantriebe Zeiterfassung Zufahrt Service Zutrittskontrollsysteme Leiteinrichtung Lager Tiefgarage Parksysteme Kettenabsenker

[Home] [Profil] [Produkty] [Przyklady] [Prasa]

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren .
© Copyright 2016 Wiese Spezialtechnik GmbH,  Alle Rechte vorbehalten.